top-balk
kop home
If you call the gallery for an appointment, a non-committal visit on the same day is possible.
Als u de galerie belt voor een afspraak, is een vrijblijvend bezoek op dezelfde dag mogelijk.
Gallery Mariska Dirkx has already for many years experience in organising very nice exhibitions with unic art pieces at special locations and buildings.
Galerie Mariska Dirkx heeft al jaren lange ervaring in het samenstellen van mooie tentoonstellingen met unieke objecten in bijzondere locaties.

Wilhelminasingel 67
NL-6041 CH Roermond
The Netherlands - EU

Phone +31 475 317 137
Mobile +31 6 549 277 59
Email galerie.dirkx@gmail.com